Weekendschool Lale is ontstaan uit een initiatief van Stichting Lale. De Weekendschool vormt een aanvulling op het onderwijs in de bovenbouw van de basisschool. Een belangrijke doelstelling van de Weekendschool is leerlingen uit te rusten met de capaciteiten om een succesvolle overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.

Weekendschool Lale in Arnhem biedt de ideale gelegenheid om eventuele achterstanden van basisschoolleerlingen weg te werken. Deze achterstanden zijn meestal op het gebied van taal en rekenen en daarom worden deze onderdelen als hoofdonderdelen aangemerkt.