Stichting LALE ontvangt, begeleidt en helpt Arnhemse jongeren met als doel het participeren in de Arnhemse samenleving.  De participatie van Arnhemse jongeren op het gebied van vrijwilligerswerk, onderwijs, beleid en bestuur laat nog altijd te wensen over. De interesse bij de jongeren hiervoor is minimaal. Stichting LALE probeert deze thema’s aantrekkelijk en attractief te maken voor jongeren, zodat de maatschappelijke participatie van Arnhemse jongeren in de samenleving bevorderd wordt.

Om deze doelstelling te realiseren ontwikkelt LALE projecten waar de meeste behoeftes van de doelgroep zitten. Dit doet zij naar aanleiding van wensen van jongeren en ouders. Daarbij moet gedacht worden aan de volgende aandachtsgebieden:

  • het versterken van sociale cohesie tussen de jongeren;
  • versterking van het gevoel van eigenwaarde (zelfontplooiing);
  • ontwikkeling van talenten
  • advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
  • voorlichting
  • belangen behartiging;
  • een adequate aanpak van de jongerenproblematiek;
  • wegwerken van achterstand in onderwijs;
  • het bevorderen van onderling begrip tussen de jongeren;
  • het bevorderen van maatschappelijke participatie;

Elk jaar geven we zoveel mogelijk invulling aan onze doelstellingen en aandachtsgebieden. Dit doen we bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren. Maar ook door in dialoog met de buurt en de jongeren te blijven. Samen staan wij voor participatie in de Arnhemse samenleving. Voor en door jongeren!

Over de naam Lale
Lâle betekent tulp in het Turks. De tulp is afkomstig uit Turkije en in Nederland gecultiveerd. Ottomaanse sultans droegen een tulp op hun tulband als symbool. Leerlingen van Stichting Lale zijn vaak van Turkse komaf. Daarom heeft Stichting Lale gekozen voor de Tulp, dat symbool staat voor de sterke band tussen Nederland en Turkije die al meer dan 400 jaar bestaat. Daarnaast heeft Stichting Lale gekozen voor de rode tulp, het symbool voor de perfecte liefde. Stichting Lale streeft naar een samenleving vol liefde, vriendschap en verbondenheid